iStrojírenství
rámečekNovinkyrámeček
rámečekVýrobarámeček
rámečekAutomatizacerámeček
rámečekEnergetikarámeček
rámečekLogistikarámeček
rámečekITrámeček
rámečekMateriályrámeček
rámečekTechnikarámeček
rámečekByznysrámeček
rámečekVidearámeček
rámečekKalendářrámeček
rámečekFirmyrámeček
 
 

MATLAB® Release 2012a

HUMUSOFT s.r.o. a firma MathWorks®, přední výrobce programových nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace, uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB R2012a.

MATLAB R2012a přináší zásadní novinky v několika oblastech. Mezi nejvýznamnější patří rozšíření nástroje Real-Time Windows Target o interaktivní spouštění modelů v reálném čase bez nutnosti jejich kompilace. Dále je zde možnost přímého spouštění modelů Simulinku na výukovém hardware LEGO® MINDSTORMS® NXT™ a BeagleBoard™ a nový produkt HDL Coder, který umožňuje generování HDL kódu z programů v jazyce MATLAB.

V základním modulu MATLAB byly sjednoceny funkce pro 1-D, 2-D a 3-D numerickou integraci a byl zvýšen výpočetní výkon základních matematických operací a interpolačních funkcí. Dále byl rozšířen nástroj MATLAB Mobile pro iPhone, který nově podporuje i platformu iPad. Uživatelé tak získají pohodlný přístup k MATLABu nebo k službě MathWorks Cloud ze svého mobilního zařízení. V oblasti zpracování obrazu došlo k rozšíření Image Processing Toolboxu o automatickou registraci obrázků, která využívá optimalizace na základě hodnot intenzity.

Součástí MATLABu R2012a je nový produkt HDL Coder, který přináší možnost generovat HDL kód přímo z algoritmů a funkcí vytvořených v jazyce MATLAB. Zapadá tak do rodiny tvůrčích a verifikačních nástrojů, které nabízí možnost komfortního programování FPGA v rámci systému MATLAB a poskytují ucelené prostředí pro tvorbu aplikací s vysokými nároky na spolehlivost.

Zajímavé novinky nabízí i Simulink®, nadstavba MATLABu pro modelování a simulaci dynamických systémů. Přímo v základním Simulinku je nyní vestavěna podpora přímého spouštění vytvořených modelů na výukovém hardware LEGO® MINDSTORMS® NXT™ a BeagleBoard™. V modelech je možné využít bloky z doplňkových knihoven, které obsahují propojení na periferie, senzory a akční prvky, které jsou součástí těchto platforem. Lze tak vytvořit cenově velmi zajímavou platformu pro realizaci nejrůznějších řídicích systémů.

Editor virtuálních 3-D scén nástroje Simulink 3D Animation byl rozšířen o podporu uzlů typu PROTO a šablony uživatelsky nastavitelných mřížek, které usnadní pochopení orientace a pohybu objektů ve scéně.

Do nástroje Real-Time Windows Target byl integrován produkt Real Time Toolbox, dosud nezávisle vyvíjený a distribuovaný firmou Humusoft. Real-Time Windows Target tak nově umožňuje spouštění modelů v reálném čase a komunikaci s měřicími kartami na platformě Microsoft Windows® s využitím Simulink Normal módu. Ten představuje interaktivní pojetí real-time simulace, která nevyžaduje kompilování modelů pomocí Simulink Coderu, ale modely stačí pouze spustit. Jsou tak dostupné veškeré vlastnosti Simulinku, jako řešiče s proměnným krokem či akcelerátor. Real Time Windows Target nyní zároveň pracuje i pod 64-bitovými operačními systémy Windows. Stávající uživatelé produktu Real Time Toolbox, kteří mají platnou údržbu, automaticky obdrží licenci produktu Real Time Windows Target.

Další novinkou je druhá generace produktu SimMechanics, nástroje pro modelování a simulaci rovinných a prostorových mechanických soustav složených z pevných těles. Nástroj je mnohem více orientován na tvorbu uživatelských prvků a přináší tak do modelování větší volnost a adaptabilitu. Nová generace je též plně integrována s platformou Simscape, což umožní přímé prolínání prvků obou knihoven.

Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.

imageregistration.jpg  rtwt_sl3d.jpg

Studentská verze MATLAB & Simulink:

Společně s MATLAB Release 2012a byla vydána nová studentská verze MATLAB & Simulink Student Version 2012a, která obsahuje aktuální řadu produktů MATLAB a Simulink včetně osmi rozšiřujících toolboxů pro symbolické výpočty, statistiku, optimalizaci, zpracování signálu a obrazu nebo návrh řídicích systémů. Součástí studentské verze je vestavěná podpora spouštění vytvořených modelů na výukovém hardware LEGO® MINDSTORMS® NXT™ a BeagleBoard™. Studentská licence je určena k použití na soukromých počítačích studentů pro studijní účely a je nabízena za výrazně zvýhodněné ceny. 

MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. MATLAB a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě je provozováno více než 400 tisíc licencí, což představuje více než 1 milión uživatelů. V České republice a na Slovensku je registrováno více než 1000 licencí výpočetního systému MATLAB. Mnohé z těchto licencí jsou víceuživatelské, takže odhad počtu aktivních uživatelů výrazně přesahuje číslo pět tisíc. MATLAB se Simulinkem nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa - ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídících programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.

MATLAB a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy ‑ Windows XP, Windows XP 64-bit , Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Linux 32/64-bit a Macintosh (Intel). 

Minimální HW konfigurace – paměť 1024 MB (doporučeno 2048 MB) RAM, 1 GB diskového prostoru pro hlavní modul MATLAB. 

Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu MATLAB činí Kč 59 980 + DPH (pro školy Kč 17 980 + DPH), cena Simulinku činí Kč 89 980 + DPH (pro školy Kč 16 980 + DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 6 980 + DPH do Kč 314 980 + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu.

Studentská verze MATLAB & Simulink je k dispozici za Kč 1 180 + DPH.Článek zveřejnila firma:
HUMUSOFT s.r.o.Hodnocení: 4.38
Nezajímavý | Průměrný | ZajímavýNa začátek | Zpět


 
 
Reklama:

Facebook:

iStrojírenství.cz
iStrojírenství na Facebooku
Kontakt:

Telefon +420 587 407 396
Email info@istrojirenstvi.cz

Kontaktujte násDoporučte nás Přidat k oblíbeným Reklama