iStrojírenství
rámečekNovinkyrámeček
rámečekVýrobarámeček
rámečekAutomatizacerámeček
rámečekEnergetikarámeček
rámečekLogistikarámeček
rámečekITrámeček
rámečekMateriályrámeček
rámečekTechnikarámeček
rámečekByznysrámeček
rámečekVidearámeček
rámečekKalendářrámeček
rámečekFirmyrámeček
 
 

Technické obory mají zelenou

České Budějovice, 4. dubna 2012:

Víte, že v České republice máme nejvyšší podíl techniků na celkovém počtu zaměstnaných ze všech zemí Evropské unie? A že se toto číslo má do roku 2015 stále zvyšovat až na 17 procent, což je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi vysoká míra? Prognóza vyplývá nejen z nutnosti postupně nahrazovat techniky odcházející do důchodu, ale i z očekávaného rozvoje technických činností v řadě odvětví. Právě proto Sektorová rada pro strojírenství iniciovala v Jihočeském kraji podpis sektorové dohody.

„Snahou je docílit zásadního zlepšení koordinace aktivit směřujících k rozvoji technického vzdělávání, prohloubit spolupráci mezi školami a firmami a posílit prestiž tohoto pro náš kraj stěžejního oboru v očích rodičů i žáků,“ zdůraznil při této příležitosti hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Dále uvedl, že výsledkem by mělo být lepší vybavení škol moderními technologiemi, větší propojení s praxí, možnost pobírat firemní stipendia, zajištění uplatnění absolventů na trhu práce a uspokojení poptávky zaměstnavatelů.

 „Cílem sektorové dohody je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel, zejména zvyšováním motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech a spoluprací základních škol se středními školami technického zaměření. Zásadní význam pak má spolupráce středních odborných škol i základních škol se zaměstnavatelskou sférou,“ řekl u příležitosti slavnostního podpisu dohody Miroslav Dvořák, předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory a zároveň předseda představenstva společnosti MOTOR JIKOV Group.

Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Petr Leistner připomněl, že významný podíl na splnění tohoto cíle nese oborová optimalizace středních škol, která zásadním způsobem vytváří prostředí pro přípravu potřebných povolání.

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška zdůraznil význam sektorových dohod a skutečnost, že historicky poprvé zasedly k jednomu stolu firmy, školy a státní správa. Vysvětlil podstatu tohoto nástroje trhu práce včetně faktu, že půjde o otevřené dohody, do nichž mohou vstupovat i další zaměstnavatelé. 

zleva_leistner_zimola_liska_dvorak.jpg

Konkrétní opatření sektorové dohody směřují především k různým formám podpory vzdělávání a ke zvýšení prestiže technických oborů. Začínají u zajištění kreativních technických hraček, pokračují polytechnickou výukou v základních školách nebo například novými formami praktické výuky na středních školách. Nezastupitelnou úlohu při realizaci má spolupráce s odbornými útvary Krajského úřadu Jihočeského kraje, zvláště při analýze struktury škol a oborů, v hodnocení kvality vzdělávání, tvorbě zajímavých projektů na podporu technických oborů a vytváření strategie vzdělávání v kraji.

S tím je spojená řada aktivit na podporu spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Konkrétní akce se pak soustřeďují na zvýšení podílu praktického vyučování studentů a učňů na pracovištích zaměstnavatelů, zapojení odborníků z praxe do závěrečných zkoušek oborů s výučním listem a na zajištění praxí a vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování ve firmách. 

Do sektorové dohody, kterou zúčastněné strany slavnostně podepsaly 4. dubna 2012 na Krajském úřadu v Českých Budějovicích, je zapojena řada podniků, středních odborných škol i základních a mateřských škol. Vedle již zmíněné společnosti MOTOR JIKOV Group jmenujme například firmy Jihostroj, GARNEA, TESLA Blatná, DURA Automotive CZ či ZVVZ Milevsko. 

Formou bilaterálních smluv již byly realizovány první akce. Příkladem může být smlouva mezi společností MOTOR JIKOV Group a.s., Jihočeským krajem a VOŠ, SPŠ automobilní a technickou v Českých Budějovicích zaměřená na exkurze pro studenty a učitele, kulaté stoly, stipendia, praxe, brigády, možnost následného zaměstnání a zvyšování kvalifikace učitelů technických oborů.

nsp_logolink.jpg 

Více informací naleznete na http://www.nsp.cz.Článek zveřejnila firma:
ANTECOM s.r.o.Hodnocení: 4.48
Nezajímavý | Průměrný | ZajímavýNa začátek | Zpět


 
 
Reklama:

Facebook:

iStrojírenství.cz
iStrojírenství na Facebooku
Kontakt:

Telefon +420 587 407 396
Email info@istrojirenstvi.cz

Kontaktujte násDoporučte nás Přidat k oblíbeným Reklama